2011 Συνεντεύξεις Σκηνοθετών Μικρού Μήκους

Το σινεφανατικό blog cinejunky και ο Γιώργος Λιάπης πήραν πολύ προσωπικά το θέμα, και έχουν στριμώξει τους ξένους μικρομηκάδες του SFF-rated ATHENS 2011 για συνεντεύξεις. Και η πίεση αποδίδει!

Ακολουθούν οι σύνδεσμοι των συνεντεύξεων αυτών, οι οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται συνεχώς.

12) LA TERRIBLE MALEDICTION, Stephane Papet, http://cinejunky.blogspot.com/2011/03/stephane-papet.html

11) APOCALYPSE STORY, Jeffrey P. Nesker, http://cinejunky.blogspot.com/2011/03/jeffrey-pnesker.html

10)   GELECEKTEN ANILAR, Huseyin Mert Erverdi,   http://cinejunky.blogspot.com/2011/03/huseyin-mert-erverdi.html

9) TIMELARKS, John Edwards, http://cinejunky.blogspot.com/2011/03/john-edwards.html

8) DREAMSCAPES, Brandon Fryman, http://cinejunky.blogspot.com/2011/03/brandon-fryman.html

7) THE FURRED MAN, Paul Williams, http://cinejunky.blogspot.com/2011/03/paul-williams.html

6) DARKNESS’ SEED, John Butler, http://cinejunky.blogspot.com/2011/02/john-butler.html

5) ΤΗΕ WIND UP LIFE , Yi-Jen  Chen, http://cinejunky.blogspot.com/2011/02/yi-jen-chen.html

4) EL GRIFO, Denis Rovira, http://cinejunky.blogspot.com/2011/02/denis-rovira.htm

3) DREAMING A WHOLE LIFE, Francisco Javier Ara http://cinejunky.blogspot.com/2011/02/francisco-javier-ara.html

2) COCKPIT: THE RULE OF ENGAGEMENT, Jesse Griffith http://cinejunky.blogspot.com/2011/02/jesse-griffith.html

1) ONE MAN & HIS DOG, Jonathan Hopkins http://cinejunky.blogspot.com/2011/02/jonathan-hopkins.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: