2011 Κανονισμοί

Οι μελετηροί μπορούν να κατεβάσουν τον Κανονισμό του Φεστιβάλ για το 2011, σε .pdf.

SFF-rated_2011_General_Rules _GR

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: